Organisatie

De organisatie van Jeugdhuis Qw1i Lennik vzw kan onderverdeeld worden in vier verzamelingen van mensen: bezoekers, leden, kernleden en bestuursleden. De verzameling leden is een deelverzameling van de verzameling bezoekers, de verzameling kernleden is een deelverzameling van de verzameling leden, en de verzameling bestuursleden is een deelverzameling van de verzameling kernleden.

Bezoekers zijn mensen die naar het jeugdhuis komen zonder zich lid te maken. Het enige wat van hen verwacht wordt is dat ze de wet naleven (bv. door geen drugs te gebruiken, geen mensen aan te zetten tot drankgebruik, etc.), evenals het gebruikersreglement (bv. door zich verdraagzaam op te stellen ten opzichte van andere bezoekers, de beslissing van de openhouders om het jeugdhuis af te sluiten te respecteren, etc.).

Leden zijn bezoekers die lid geworden zijn van het jeugdhuis door het lidgeld te betalen. In ruil hiervoor ontvangen zij een lidkaart, en contacteren wij hen geregeld via e-mail om hen te informeren van komende activiteiten en dergelijke. Zij krijgen ook steevast een korting op de inkomprijs van onze activiteiten (hierdoor is het lidmaatschap meestal na twee à drie activiteiten terugverdiend), en worden uitgenodigd op onze jaarlijkse ledenreceptie. Lid zijn is de enige vereiste voor het mogen openhouden.

Kernleden zijn leden die zich concreet geëngageerd hebben voor het jeugdhuis: van hen wordt verwacht dat ze deelnemen aan de maandelijkse kernvergaderingen, gemiddeld éénmaal om de twee maanden openhouden, meewerken aan de organisatie van activiteiten, en deelnemen aan de grote kuis. De kern is het belangrijkste beslissingsorgaan van het jeugdhuis: tijdens haar vergaderingen worden benoemingen en ontslagnemingen van bestuursleden goedgekeurd, en worden de meeste beslissingen van het bestuur bekrachtigd. Daarnaast worden de afgelopen en komende activiteiten er besproken, en is er een moment waarop iedereen opmerkingen over de werking van het jeugdhuis kan geven of voorstellen kan doen om deze werking te verbeteren.

Bestuursleden zijn kernleden die zich engageren om het bestuur van het jeugdhuis op zich te nemen, en die daarvoor een mandaat gekregen hebben van de kern. Tijdens haar tweewekelijkse vergaderingen bespreekt het bestuur net als de kern afgelopen en komende activiteiten, maar dan een stuk uitgebreider. Het bestuur beheert daarnaast de financiën van het jeugdhuis, zorgt dat de voorraad drank en eetwaren op peil blijft, zorgt dat beschadigingen aan het materieel hersteld worden, etc. In een notendop doet het bestuur alles wat niet door de leden of de kernleden wordt gedaan. Het bestuur is het belangrijkste tuchtorgaan van het jeugdhuis: het bestuur kan bezoekers die de wet of het gebruikersreglement overtreden voor een bepaalde tijd de toegang tot het jeugdhuis ontzeggen.

Geef een reactie